...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެސްފީނާއަށް ފެންއެޅުން
މ.
އެސްފިންނާއިން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށާއި އެސްފީނާ ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ފިލުވައިލުމަށްޓަކައި ކިޔަވާ ކިޔެވުން ކިޔަވައި ފެންމަތުރައިގެން ބޮލަށް ފެންއަޅައި ގަޔާއެކު ތެންމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ