...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެޑިޓަރު
ނ.
ޗާޕުކޮށްގެން ޝާއިޢުކުރާ އެއްޗެއްސާއި ރޭޑިޔޯ އާއި ޓީ.ވީނ.
ފޮނުވާ ޕްރޮގުރާމްތަކާއި ފިލްމު ފަދަ އެއްޗެހި އޮންނަންވީ ގޮތް ނިންމާ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ