...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެޑްރެސް
ނ.
(1) މީހަކު ދިއުޅޭ ވަޒަން.
(2) އޮފީހެއް ހުންނަތަން.
މިއީ ރައްދުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެހީީގެ ބޭރުގައި ގެއެއްގެ ނުވަތަ އޮފީހެއްގެ ނަމާއި އެ ޢިމާރާތެއްގެ ނަމާއި އެތަނެއް ހުންނަ މަގާއި ރަށާއި ޤައުމު އެނގޭގޮތަށް ލިޔެފައިވާ ލިޔުމަށް ކިޔާ ނަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަން . ސިޓީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ