...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެޑްމިރަލް
ނ.
(1) ޤައުމެއްގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ އެންމެ މަތީ ވެރިޔާ.
(2) ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ފުލީޑެއްގެ ވެރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ