...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެޔަ
ނ.
އަންހެނަކަށް ނިސްބަތްކޮށް، އޭނާއޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ބުނެއުޅޭއެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަފެން . އަރިވަކަރު . އިސްތަށިގަނޑު . އޮޅުންސުވާލި . ސިލީޕަރުފައިވާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ