...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އެޔޯ
ށް ނިސްބަތްކޮށް އޭނާޔޭ ބުނުމުގެ ބަދަލުގައި ބުނެއުޅޭ އެއްޗެއް.
(2) ސުވާލެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އަކުރެއް.
ކީއްވެގެންހޭ އެހުމުގެ ބަދަލުގައިވެސް، އެއީކޮންއެއްޗެއްހޭ އެހުމުގެ ބަދަލުގައިވެސް، އެއީ ކިހިނެއްހޭ އެހުމުގެ ބަދަލުގައިވެސް މިއަކުރު ބޭނުން ކުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ