...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޭހޭތް
އ.
އަރައިރުންވާއިރު ދެރަކޮށްލުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ އަތުންކުރާ އިޝާރަތަކާއެކުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ