...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޭނދަ
އ.
ދުރުގައި އިންނަ އެންމެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް އިޝާރާތްކޮށް ބުނާބަހެއް.
މިސާލު:
ގޮފިގަނޑުގައި އޭނދަމީހާ، ގޮނޑީގައި އޭނދަމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޭނދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ