...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޭނަ
ނ.
އެމީހަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެކެވޭ މީހާއަށް ނިސްބަތްކުރަން ބޭނުންކުރާ ބަދަލުނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޭނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ