...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޭރިޔާ
ނ.
(1) ސަރަޙައްދު.
(2) ވަކިކޮށްފައިވާ އިން.
(3) ރޭޑިއޯ ސިގްނަލް ފޮނުވުމަށާއި ސިގްނަލް ލިބިގަތުމަށް ދަމާ ނަރު ނުވަތަ އުހަށް ނަގާ އާލާތެއް.
(4) ޓީ.ވ.
ސިގްނަލް ލިބިގަތުމަށް ޓީ.ވ.
ސެޓާ ގުޅާ އާލާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެންޓަނާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ