...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޭރު
ނ.
(1) އެއިރު.
(2) އެވަގުތު.
(3) އެހާރު.
(4) އެހިނދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ބަންގާޅުފޮށި . ބޮޑުޒާތުކުޅިގަނޑު . އުޑިއެޅުން . ވަކަރުގެ . ފަޗިސްއެޅުން . ފުށްދީފައިދިއުން . ގުޅަކުޅޭ ފަސްގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ