...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޭކަންވަޅު
ނ.
ހިސާބުގެ ޢަދަދު ޖަހާއިރު ކަނާތްފަރާތުން ފުރަތަމަ އަކުރު ޖަހާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޭކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ