...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮ
އ.
(1) "އޯ" ގެ ބަދަލުގައި ބުނެއުޅޭ އަކުރެއް.
(2) ސިހިގެންގޮސް ނުވަތަ އަނެކަކަށް އެކަމެއް ދިމާވާ ވަގުތު ކުއްލިއަކަށް ބުނެވޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަން . ހަށަބަސް . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނގު . ހަނގުކަން . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަނާކަފަ . ހަނާއެޅުން . ހަނިވަތް . ހަންމުށި . ހަންދަރު . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަންޑިކަރުނަ . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިމައު . ހަންޑިފިއްލުން . ހަންޑިޓައްކެނޑުން . ހަރިންމަ . ހަރީރާ . ހަރު . ހަރުކަށި . ހަރުކަށިވުން . ހަރުކަން . ހަރުކުރުން . ހަރުމަލް . ހަރުގަނޑު . ހަރުގެ . ހަރޮނގުހިކާ . ހަރޯދަ . ހަބަރުފަނި . ހަޅަނގު . ހަކަވެޅާ . ހަކި . ހަކުންފަލި . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހަކުރުހިލުން . ހަކުރުފަނި . ހައިރާންކަން . ހައިކަ . ހައުރަގެހުން . ހައްދަށް އެރުން . ހައްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ