...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮހުން
މ.
ދިޔާއެއްޗިއްޝާއި ފުއްކުދި އެއްޗިއްސާއި ހިމުން އެއްޗެހި ފައިބައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާކެނޑުން . ވެރުން . ފެންފޭބުން . ފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ