...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށަނި
ނ.
ބޭރުގައި އުންފަޅައިފައި ހުންނަ، ތޮށިބޯ، އޮށްފަތި ރާގުންޑާ ބައްޓަމުގެ ވަކެއް.
މިއީ ވަރަށްބޮޑަށް އަމަލުވާ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ ގަސް ހުންނާނީ ބަށިގަސް ފާޑަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުދުއުނޓުނި . ކަޅެއޮޓަނި . އެށެނި . އޮށެނި . ދެގެދޭތެރޭމީހުން . ތަންތާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ