...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށަނިމަލުހެދުން
ފޭއްޔެއް އަނދެފައި އޭގެ މުށެއްހައި ތާމަތީ އަތްދުއް ހުންނަވަރަށް މީގެ އެހެން ފޭއްޔެއް އަނދެފައެވެ.
(2) ވިލާތު އަންހެނުން އަޅާ ހެދުމެއް.
މިހުންނާނީ ލިބާހަކަށްވުރެ ލިބާހެއް ކުރުވަމުން ގޮސް އެންމެ މަތީލިބާސް އުނަގަނޑާ ހަމައަށް ހުންނަ ގޮތަށް ފެންނާނެ ހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ