...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށާޅަ
ނ.
މޫނުންނަގާ ބިއްސެއް.
މީގެ އެތެރޭގައި ހުދުކުލައިގެ ތަތްމާއްދާއެއް ހުންނާނެއެވެ.
މިގިނައިން ނަގަނީ ފުރާވަރަށް އަރައިގެން އަންނައިރުއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިހި . އުރުޅި . އޮނޓެއުޅާލި . ފައްކާވުން . ދޮންވުން . ޒުވާންބިހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ