...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށި
ނ.
ފަނުގެ ވަތްފެޅި ހިސާބުން ތަނޑުގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އެށި . އޮށިފުޅަފުގައި ދޮރޯށިލުން . އޮށިގަނޑު . ވޮށިކެޔޮ . މަލިކުކެޔޮ . ފުޅަށް . ތޮށަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ