...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށިކުރި
ނ.
ފޫދުއްވައި ތޮރުފާ ލޯވަޅުން ކުނޑި ނެރެ ސާފުކުރާން އޮށީގެ ކުރީން ހަދައިގެން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއް.
މީގައި ހިސާބަކަށް ފަންވަތުގެ ބުޑުތައް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ