...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށިކެއު
ނ.
ފަތްކޭލުގެ ބާވަތެއް.
މިހުންނަނީ ބޮޑުކެޔޮ ޒާތަށް ވައްތައް ބުޅިކޮންނެވެ.
މީގެ ފޮނި މަޑުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ