...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށޯތުން
މ.
(1) ތަނެއްގެ މަތީގައި އޮވެވޭގޮތަށް ހަށިގަނޑުގެ ބާރު ދޫކޮށްލުން.
(2) މީހަކު ނިދަން އޮތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަނޑު ޖެހުން . ބޮއްތައިލުން . އޮއްތައިލުން . އޮއްތުން . ވެށިއޮތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ