...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށްބައި
ނ.
(1) ފަސްއޮށްބައި.
(2) ފަސްއޮށް ކުޅޭން ގެންގުޅޭ ފަސްއޮށް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުސްފުށަތުންލުން . ހޮޅުންއެޅުން . ރަހެއްދެވުން . ރަސް . އޮށްބައި . ވަށްލަނޑަށްއެއްލުން . ފަސްއޮށްކުޅުން . ދިގުލަނޑަށްއެއްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ