...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށްބޭސް
ނ.
ދިވެހި ބާހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަރޮޅި، ބުރޮޅި، އެސްމާ، ގޯނބިލި، ތަނބިވައް.
މިފަސްބާވަތަށް އެއްކޮށް ކިޔައިއުޅޭ ނަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮނބިފަޅިބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ