...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށްކަފަ
ނ.
ކަފައިގެ ބާވަތެއް.
މީގެ އޮށް ގިނަވެފައި އޮށުގައި ކަފަހިފައިފައި ހުންނަލެއް ގަދަވާނެއެވެ.
މިގަހުގެފަތް ހަނާކަފަ ފަތަށްވުރެ ކުދިވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާކަފަ . ކަފަތެޅުން . އެށަކަފަ . އެށެކަފަ . ފަސްކަފަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ