...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށްކީމިޔާ
ނ.
ތެލުލި ހެދިކާއެއް.
މިއީ ފުށްގަނޑު މޮޑެ އެތެރެއަށް ފެހިއޮށް އަޅައިގެން ހަދައިފައި ހުންނަ ކީމިޔާއެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ