...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށްކުރުން
މ.
(1) ހަތަރެސްފައި ޖެހި ބައެއް ޖަނަވާރު ކެއުމަށްފަހު އަލުން އެކޭތަކެތި ބައިބަޔަށް އަނގައަށް ގެނެސް ހަފައި ހިމުންކުރުން.
(2) މަޖާޒު:
ގިނައިން ދުފައި އުޅޭމީހުނހައްޕުނޑުގަނޑު ހަފާލަހަފާލާ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ