...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށްވަޅު
ިއަކަށް ބޮލި ނުވަތަ މަދޮށި އަޅައިގެން ވަކިގޮތަކަށް ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ.
މިގޮނޑީގެ ދެފަރާތުން ކުރެ ކޮންމެ ފަރާތެއްގައި އަށްވަޅު، ގޮނޑީގެ ދެކޮޅުގައި ފިހާރަޔޭ ކިޔާ ބޮޑު ދެވަޅު ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
އާދައިގެ އޮށްވަޅު ކުޅެނީ ވަޅަކަށް އަށްފުއް ބޮލި އަޅައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކަރި . ހިކަރިވުން . ނުހިނދޭކުޅިގަނޑު . ރާޑިކުރުން . ރާޑިވުން . ބޮލިވަޅު . ބޮޑުވަޅުބޯކުޅިގަނޑު . ކަނުވުން . ކަންހިފާކުޅުން . ކަންހިފުން . ކުޅިގަނޑު . ކެށެގަނޑި . އޮށްވަޅު . އޮށްވަޅުފޮތް . އޮށްގޮނޑި . ވަޅުކެނދި . ވަކި . މައްތަގޮނޑި . މަދޮޓިގޮންޑާ . ފަސްފުކަށްވާކުޅިގަނޑު . ފިހާރައަށްދާ ކުޅިގަނޑު . ފިހާރައަށްލުން . ފިހާރަ . ދެކެއިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ