...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮށްވަޅުގޮނޑި
ައި ހުންނަގޮނޑި މިހުންނަނީ ހަތަރުފަސް ހިންޗީގެ ފުޅައުމިނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ދެތިންފޫޓެއްގެ ދިގުމިނުގައެވެ.
ގޮނޑީގެ މަތީގެ ދެފަރާތުގައި ފަރާތެއްގައި އަށްވަޅު ދެފަރާތުގައި އެކު ސޯޅަވަޅު، އަދި ގޮނޑީގެ ދެކޮޅުގައި ފިހާރައޭ ކިޔާ ބޮޑުދެވަޅު ހަދައިފައި ހުރެއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެށެގަނޑި . އޮށްގޮނޑި . މައްތަގޮނޑި . މަދޮޓިގޮންޑާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ