...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮނަ
ނ.
ފުރަތަމަ ދިހައަކަށްފަހު ސަތޭކައާ ޖެހެންދެން އަންނަ ކޮންމެ ނުވަޔަކަށްވާ ޢަދަދު.
މިބަސް ބޭނުންކުރަނީ ދިހަ ހަމަވާ ޢަދަދަކާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ.
މިސާލު:
އޮނަވިހި، އޮނަތިރީސް،
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްޓި . ހުނަހިރު . ނަވަހައްޓި . ނަވަހަތްތަރި . ނަވަވަންނަ . ނަވަތިރީސް . ނަވާރަ . ނަވާވީސް . ނަވާޅީސް . ނަވާހި . ނަވާނަވައި . ބަޅެއްގެ ނަގޫ ސަންފާ އޮނަކަށްލާފައި އޮތަސް ތެދެއް ނުވާނެއެވެ. . އޮނަ . ވިހި . ވިތުރި . ވިތުރިކުރުން . ފަންސާސް . ފަސްހެޔޮދުވަސް . ތިރީސް . ސާޅީސް . ޒަވިޔަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ