...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮނަތިރީސް
ނ.
(1) ދެދިހަނުވައެއް.
92.
(2) ނަވާވީސް.
(3) އަށާވީހާއި ތިރީހާ ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަވާވީސް . އޮނަ . ފަސްހެޔޮދުވަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ