...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮނި
ނ.
(1) ތާރަ ބެރުފަދަ ތަކެތީގެ ކޮޑިގަނޑު.
(2) ގުޑިފަދަ ތަކެތީގެ ދުނިގަނޑު.
(3) ބައެއް އެއްޗެހީގެ އެތެރޭގައި ހުރުން ލާޒިމުކުރާ ތަކެތި ނެތުމުން ބުނާގޮތެއް.
(4) މީހާގެ ހަށިގަނޑު.
(5) (ތލ) ކަނޑުހޮޅި.
(6) (ލ) މުޅޯށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާރާގުޑި . ބެރުއެޅުން . ބެރުއޮނި . ކަށިވަތް . ކޮޑިގަނޑު . އޮނިގަނޑު . ވައިހޮޅި . ވެނިގަނޑަ . ވޮނިގަނޑު . މަތިވަޑާންގަނޑު . ދުނި . ދުނިގަނޑު . ތާރަ . ގިއުގަނޑު . ގުޑި . ގުޑިހިއްޕުން . ސަމާތާރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ