...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮނު
މިސާލު:
ފުންމާ އޮނު.
(6) ބައެއް ގަސްގަހުގެ ފަތުގެ ހޮއި އޮންނަ ތަނޑު.
މިސާލު:
ފަޅޯއޮނު.
ހިއްތަލަތަނޑު.
(7) ގައިން ނުކުންނަ ކަޅުކުލައިގައި ހުންނަ ހަމުގެ ބައްޔެއް.
މިއީ އުން ފާޑަށް ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ އެތެރޭގައި ދިޔައެއް މެދުގައި ލޯވަޅެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރު . ހިތިދަނޑި . ހުފެނާ ނޮޅިޔާ . ހޫ . ހޮޅި . ހޮޅިވަޑާންކަށި . ހޮޅިފީރު . ނާބަންނަހުއި . ނޮޅި . ރާރާގުޑި . ރާތާނަނު . ރީނދޫތޮޅި . ބަނޑުފަތް . ބަންބުޑި . ބަންގާޅު ދޮށި . ބަދަ . ބަދަޖެހުން . ބާދިރީ . ބިލެތް ކަނޑާހަރު . ކޮށިގަނޑު . އަރައިފޭބުން . އަރާފޭބުން . އަތުއޮނު . އިނބިލީހާބުރު . އިރުވައިސައިތާނު . އިލޮށިކުނައު . އުއްދަނޑި . އެންބަސެޑަރު . އޮނާޑެތޯޅި . އޮނު . އޮނޮ . އޮނުހުއި . އޮނުފަޅި . އޮނުފަޅިބުރު . އޮނުފަޅިފީރު . އޮނުފަތިރާރާ . އޮނުފުމުން . އޮނުތޫރި . އޮނުގަނޑު . އޮނުގަނޑުއެޅުން . އޮނުގަނޑުތޮޅި . އޮނުގަލަން . އޮނުޖެހުން . އޮނެ . އޮނޮހޮޅި . ވަރަލުން . ވަކަރުލުން . ވައިހޮޅި . ވައިދުނި . މުޑަނުދޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ