...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮނުހިރި
ނ.
ހިރީގެ ބާވަތެއް.
މީގެ އެތެރޭގައި ލޯވަޅު ތަކެއްހެން ކީލިކިއްޔަށްހުރެއެވެ.
އަދި މިހިރި އެހެން ހިރިޔަށްވުރެ ލުއިވާނެއެެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފެމުނުގާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ