...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮނުފަޅި
ނއ.
(1) ފޯލިކޮށް އޮންނަ އެއްޗެއްގެ މެދުން ފަޅައިލީމާ އޮންނަސިފަ.
(2) އޮނު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅި . ހޮޅިވަޑާންކަށި . ހޮޅިފީރު . ބަންބުޑި . އޮނުފަޅިފީރު . ފީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ