...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮނުފަތިރާރާ
ައި އޮންނަ އޮނުފަތި ކޮޅެއްގައި ކަށިކެޔޮ ގަހުގެ ހިކިފަތުގެ ވަރުފަށެއް ނުވަތަ އެކަހަލަ ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ހަރުކޮށްގެން ހަދާއެއްޗެއް.
މިއީ ވާލާއި، ކޮކާފަދަ އެއްޗެހީގެ މައި ދުނީގެ މަތީކޮޅުގައި ހަރުކޮށްގެން ކައްޗާ ދުއްވާއިރު ވަރަށް ރީތި އަޑެއް ގޮވާއެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަރަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ