...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮނުގަނޑު
ނ.
(1) އޮނުބުރިއެއް.
(2) ކުޅިޖަހާން ދަސްކުރާމީހުންގެ ހަށިގަނޑު ހޭނުމަށް އުނަގަނޑުމަތީ އަޅުވާން ލިޔެފައި އޮންނަ ފަލަ ދަނޑިބުރި.
(3) އުނދުނަށް ފުމޭން ގެންގުޅޭ އޮނުބަދަ ނުވަތަ ހޮޅިބުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުފެނާ ނޮޅިޔާ . ނޮޅި . ރީނދޫތޮޅި . އަރައިފޭބުން . އަރާފޭބުން . އޮނާޑެތޯޅި . އޮނުގަނޑުއެޅުން . މުޑަނުދޮށި . ފެންކުޅީއޮނުގަނޑު . ފެންދުއްވާއޮނުގަނޑު . ދުއްރަތޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ