...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮނުގަނޑުތޮޅި
ނ.
މަހުގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އޮނުގަނޑެއްހެން ދިގުކޮށް ތުންގަނޑު އޮންނަ އަނގަކުޑަ ތޮޅިޔެކެވެ.
މީގެ ކުލަޔަކީ ފެހި މުށިކުލައެެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތުކޮތަރިބައި ހުންނަނީ ވަރަށް ފަނޑު ރަތްކުލައެއް ގައެވެ.
ނިގޫފަތުގެ މެދުން ދިގު ނަރުވައެއް ނުކުމެފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮނާޑެތޯޅި . ދުއްރަތޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ