...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮންނަގުރާ
ނ.
ގުރައާ ވައްތަރު ސިފައަކަށް ހުންނަ މުށަށް ލެވޭވަރުގެ ކުޑަކުޑަ ދޫންޏެއް.
މިދޫނި އައިސް އުޅެނީ އިރުވައި މޫސުމަށެވެ.
މިދޫނި އިށީނދެ އިންނައިރު އިންނާނީ އެއްފަރާތަށް އަރިވެފައެވެ.
އުދުހޭ އިރުވެސް އުދުހެނީ އަރިއަށް އޮވެގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮންނަގުރަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ