...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮރި
ރުމަހެއް.
މިމަހުގައި ވަރަށް ވިހަގަދަކައްޓެއް ހުރެއެވެ.
މިއީ، އަޅިފާޑެއްގެ ކުލައަކަށްދާ، ތުނުތުނި މަހެކެެވެ.
ބޮލާއި އަނގަ ވަރަށް ކުޑަވާނެއެވެ.
އެންމެ ބޮޑެތިމަސްވެސް ވާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ފޫޓެއްހާ ވަރެވެ.
(2) ފަތިއެއްޗެއްގެ ދެކޮޅު ދެއަތަށް އެނބުރިފައިވާ ވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައުރަގެހުން . ހިޔައުކުރުން . ނައްކަވާރު . ނައްކަވާރުރާޖާ . ބަރަހަނާ . ބަރަހަނާކުރުން . ބަރަހަނާވުން . ބޮނދާލުން . ކަނޑުއޮރި . ކަނޑުއޮރި . ކުދެރި . ކެރެނޑިމަސް . އަހެލި . އަށާވީސް ނަކަތުންކުރެ ނަކަތެއް ނިވައުނުވުން . އައްސިއޮރި . އައްސިމަޑި . އިތާކުރުން . އިތާވުން . އުނުބަރަހަ . އުނުބަރަހަނާ . އުފަންކުރެއްވިގޮތަށް . އެނެއޮރިޔާން . އޮރިބޮރި . އޮރިބޮރިވުން . އޮރިއެރުން . އޮރިވަސް . އޮރިދަމައިގަތުން . އޮރިފިލުވުން . އޮރިދެމުން . އޮރިޔާންބުޑު . އޮރިޔާންބުޑު ނައްކަވާރު . އޮރިޔާންކާޑު . ފުޅާ . ފުޅާކެނޑުން . ފުޅާއެރުން . ފުޅާއޮތުން . ފުޅާފިލުން . ފޮށާނެގުން . ތިލެޔޮހުއި . ލަނގޮޓި . ލަނގޮޓިމެރުން . ލިބާސްބޭލުން . ގައިނިވާކުރުން . ގަލުއޮރި . ގަލެއޯރު . ގަލޮރި . ގޫހައު . ގޮޑިވުން . ގޯޑި . ގޯޑިއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ