...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮރިމަސްވަކަރު
ނ.
ލަކުޑީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ މަޑުދޮން ކުލައެއްގައި ހުންނަ މަޑު ލަކުޑި އެކެވެ.
މިލަކުޑީގައި މާޒާން ކުރެހުމެއް ހުންނާނެއެވެ.
މިއީ ބޭރުން ގެންނަ ލަކުޑި އެކެވެ.
މިލަކުޑީގައި މަޑު މީރުވަހެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ