...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮރިމަސްފިލާ
ނ.
ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ވެލަށްދެމޭ ފަތްގަނޑު ބޯކޮށްހުންނަ ފަތްކުދި ވިނައެކެވެ.
މީގެފަތް މިރުސްފަތާ ވައްތަރުވާނެއެވެ.
މީގެ މަލުގައި ދުވާނީ ތިލެޔޮ ވަހެވެ.
މިއީ ރުއްގަލު ބޭހަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތިލެޔޮހުއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ