...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮރިދަމައިގަތުން
މ.
(1) އޮރިއެރުން.
(2) ލަކުޑިން ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗިއްސަށް ހޫނުކަން ލިބުމުން އަރިއަރިއަށް ދަމައިގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮރިއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ