...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮރިދެމުން
މ.
(1) ލަކުޑި ގަނޑެއްގެ ނުވަތަ ލަކުޑިން ހަދައިފައިވާ އެއްޗެއްގެ ދެކޮޅު ދެއަތަށް އެނބުރުން.
(2) ފިނިހޫނަށް އަންނަ ބަދަލަކުން މަޢުދަނީ އެއްޗެއްގެ ދެކޮޅު ދެއަތަށް އެނބުރުން.
(3) ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނެއް އެއްފަރާތަކަށް ދަމައިގަތުން.
އަނގަ އޮރިދެމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮރިދެމުން . ފުޅާއެރުން . ގޯޑިއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ