...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮރުވާ
ނ.
އޮޅުދޫ ކަރައިގެ މީހުން މަހަށްދާން ގެންގުޅޭ ބަރާދޯނި.
މީގެ ދެކޮޅު ހުންނާނީ އެއްގޮތަށެވެ.
އަނގަމަތީގެ ފުޅައުމިންވާނީ ރިޔަނެއްހައި ވަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަލި . ގޮންޑޯލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ