...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮބައިގަތުން
މ.
(1) ބާރަށް އޮބުން.
(2) ދިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުން.
(3) ދިރޭއެއްޗެއްގެ ފަހަތުންގޮސް އަތުލައިގަތުން.
(4) ފުރާދުއްވާ އެއްޗެތި ދުއްވާއިރު ގަދަވެގެން ގޮސް ދިރުނބާކޮޅު އަޑިއަށްދިޔުން.
(5) މަޖާޒު:
މާބޮޑަށް ބަލިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ