...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮބި
ިން ހަދައިފައި އޮންނަ ދައްޗެއް.
މިގިނައިން ގެންގުޅެނީ، ތެޔޮހާނާއިރު ކައްކައިފައި ހުންނަ ކުނޑި ގަނޑުފެލާށެވެ.
(2) ފަންދަމާ ބިތުގައި ބޭރުން ފަންތަކުގެ ދިގަށް އަޅާފަތިގަނޑު.
(3) ބައެއް ތަންތަން އޮއްބައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، އަޅާފަތިގަނޑު، ނުވަތަ ދަނޑިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުގަނޑު . އިޑިއައްޕަންހަރު . އޮބިއޮތުން . އޮއްޓު . ވާލު . މުދިންކާޅުބުނިގޮތް . ދޮންބޮޑުވުން . ތެލެފެލަނެދަތި . ތެޔޮހިޔާފެލަގަނޑަ . ތެޔޮހިޔާފެލާގަނޑު . ތެޔޮއޮބި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ