...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮބިއެޅުން
މ.
(1) ތެޔޮފެލާއިރު އޮބީން ފިއްތުން.
(2) ފަންޖަހާ ބިތުގެފަންތައްއޮއްބައި ހިފަހައްޓާން ފަތިގަނޑެއް ނުވަތަ ދަނޑިގަނޑެއްއެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ