...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮބުން
ން.
(2) ވަކި ބޭނުމަކަށްޓަކައި ބައެއްކަހަލަ އެއްޗެހި ފިއްތުން.
މިސާލު:
މެޓާއޮބުން.
އިނގިލިން ނުވަތަ އަތުން އޮނބުން.
(3) ދުރަށް ދަމުންގޮސް ލޮލަށް ނުފެނުން.
މިސާލު:
ރަށްރަށް އޮބުން.
(4) ދިޔާއެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ކިލަނބު ނުވަތަ އޮއްޓަރު އަޑިޔަށް ފެތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރުނާމާޓަރު . ބޮނޑިތާންކުރުން . އިސްދަށަށްޖެހުން . އިސްދޮށަށްޖެހުން . އިސްޖެހުން . އޮބައިގަތުން . އޮބުން . ވައިބޮލަށްއޮބާދިޔުން . މަތާލުން . ފިޔަންއެޅުން . ފުލަށް ފޭދުން . ފޭދުން . ތައްގަނޑުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ