...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅި
ނ.
(1) ދޮރުދޮރުގެ މައްޗާއި ތިރީގައި ހުންނަހުރަސް.
(2) އަށިއަށީގެ ދެފަރާތުގައްޔާއި ދެކޮޅާއި މެދުގައި ހުންނަފަތް.
(3) ބައަކު މީހުން.
(4) ޤަވާޢިދެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ބަޔަކުމީހުން.
(5) އޮޅުން މިބަހުގެ ނިމިނިމުނުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގު . ހަނގުކަން . ހިނގާގެނޑި . ހިނގުރަންނައޮޅި . ހުރައްސަލަ . ހުރަސްއޮޅި . ހޮޅިފޮނިތޮށި . ނަރުދޭވާނި . ނައިބޮލި . ނާޑު . ރާތާނަނު . ރޮންދާދާލި . ބަރަބޯ . ބާނިވެއްދުން . ބާސަލަ . ބުޅިބޯ . ބެހިކޭން . ބެހިގެންދިއުން . ބޭރުބައްތި . ބޮލިބަނުން . ބޮލީ ދަތުރު . ބޯދި . ކަނދޮޅުގޮނޑި . ކަނޑަވަޅި . ކަނޑު . ކަނޑުކޮޅު . ކަނޑުއޮޅި ގިރާކުރުން . ކަނޑޯޅި . ކަފިއޮޅިގަނޑު . ކުރުއޮޅި . އަރައިރުން . އަޅިކަނދާ . އައްތާރަފަނި . އަސްކަރު . އިހޮއްޅާ . އިރުދޭމާ . އިލާ . އެޅަގެނޑި . އެޅިގޭނޑި . އޮޅިމެދުރަށް . އޮޅިމެދުބޭކަލުން . އޮޅިމެދުވުން . އޮޅިގަނޑު . އޮޅުންފިލުން . އޮޅުންފިލުވުން . އޮޅުންސުވާލި . އޮމާއޮޅި . ވަރުހަނގު . ވިލުދޮޅި . ވެހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ