...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

އޮޅިމެދު
ނ.
ހަނގުކަމާ، ވަރުހަނގުކަމާ، އައްތާރަފަނިކަމާ، އަސްކަރުކަމާ، މިހަތަރުކަންތަކަކީ މިދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގު . ހަނގުކަން . ބެހިކޭން . ބޮލިބަނުން . ބޮލީ ދަތުރު . އޮޅިމެދުބޭކަލުން . އޮޅިމެދުވުން . ވަރުހަނގު . ތިންއޮޅިމެދު ހަނގުބޭކަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ